Mga bagong kaalamang natuklasan tungkol sa dengue?

Katanungan

mga bagong kaalamang natuklasan tungkol sa dengue?

Sagot verified answer sagot

Ang bagong kaalaman patungkol sa dengue ay ito ay hindi matatagpuan sa maruming tubig. Ang dengue ay isang uri ng sakit na nakukuha ng isang indibidwal galing sa kagat ng mga lamok na nagdadala ng virus na ito. Ang mga taong mahina ang pangangatawan ang madalas na dapuan ng ganitong uri ng sakit.

Ito ay maaaring maihalintulad sa sakit na tinatawag na trangkaso na kung saan ito ay maaaring mapansin sa pamamagitan ng mga sintomas gaya ng lagnat na umaabot ng higit sa dalawang araw,ang mga kalamnan, binti, at maging kasu-kasuan ay nananakit, nanghihina at masakit ang ulo, at ang paghirap sa paghinga.