Mga bansang gumagamit ng mixed economy?

Katanungan

mga bansang gumagamit ng mixed economy?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang mga bansang sumusunod: United States, Canada, Japan, Australia, Italy, Germany, at United Kingdom.

Ang mixed economy ay pagkakaroon ng iba’t ibang porma ng ekonomiya upang mas matangan nila ang pangangailangan ng kanilang mamamayan, halimbawa na lamang ng mga taga Japan ay kailangan nilang maayos ang kanilang pagpopondo upang maging balanse ito.

Makikita rin na manrangya o maganda ang kanilang bansa dahil sa mixed economy. Mahalaga rin itong mixed economy kung nais ng isang bansa na tignan ang iba’t ibang stratehiya para sa kanilang bansa, at kung ano ba ang sakto at lapat sa kanilang kondisyon ng kanilang mamamayan.