Mga dapat kong gawin bilang taong may dignidad?

Katanungan

mga dapat kong gawin bilang taong may dignidad?

Sagot verified answer sagot

Bilang taong may dignidad, ang mga dapat kong gawin ay mapanatili ang paggalang sa aking sarili gayundin sa aking kapwa.

Ang dignidad ay ang pagiging karapat-dapat ng tao sa paggalang maging sa pagpapahalaga ng ibang tao. Ang respeto at pagpapahalaga ay hindi namimili ng taong pagbibigyan sapagkat anuman ang edad at katayuan ay nararapat nitong handugan o nagtataglay ng dignidad.

Isa ang dignidad sa mga paraan kung paano nakakamit ng isang tao ang kabutihan ng hindi nakakasakit sa iba o sa kanyang kapwa.

Ang dalawang bagay na dapat tandaan sa dignidad ay ang respeto at paggalang sapagkat ito ang daluyan ng mabuting pagtanggap sa bawat isa.