Mga impluwensya ng relihiyon sa pagpapahalaga/moralidad

Katanungan

Mga impluwensya ng relihiyon sa pagpapahalaga/moralidad

Sagot verified answer sagot

Mga impluwensya ng relihiyon sa pagpapahalaga moralidadMalaki ang impluwensiya ng relihiyon sa moralidad at pagpapahalaga ng mga mamamayang naniniwala rito at nananampalataya.

Ang relihiyon ay nagpapakalat ng salita ng Diyos, anumang sekta ito, at ang salita ng Diyos ay nakadikit sa pagpapabuti ng kalooban at gawi ng mga tao sa lupa.

Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nasa Bibliya, nahuhubog ang moralidad ng isang tao at napupunta siya sa isang mas mabuting landas.

Nalalaman niya ang mga bagay na dapat niyang gawin upang magkaroon ng isang matiwasay at matuwid na pamumuhay na repleksiyon at indikasyon ng isang buhay na puno ng moralidad. Sa pagkilala sa Diyos ay mas tumutuwid rin ang buhay ng isang tao.