Mga katangian ng populasyon na nakatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan?

Katanungan

mga katangian ng populasyon na nakatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan?

Sagot verified answer sagot

Maraming katangian ng populasyon ang maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan. Isa na rito ang density na tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirihan sa bawat kilometro kuwadrado ng isang lipunan. Ang mas mataas na density ay maaaring mag-angat ng ekonomiya sa kanilang lugar.

Isang magandang katangian rin ng populasyon na maaaring makatulong sa kaunlaran ng kanilang kabuhayan at lipunan ay ang komposisyon.

Ang komposisyon ng isang populasyon ay tumutukoy sa edad, relihiyon, kasarian, at iba pa. Kung mas maraming mas nakababata ang edad ay maaaring mas maging maunlad ang lipunan nila bagamat mas may lakas sa paggawa ang mga bata kumpara sa nakatatanda.