Mga salik sa pagbuo ng sibilisasyon?

Katanungan

mga salik sa pagbuo ng sibilisasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang sibilisasyon ay ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar o lungsod na maituturing na masalimuot. Ito ay nabubuo dahil sa mga naituro at naipakilala ng mga bansang nanakop sa iba pang bansa o teritoryo.

Ilan sa mga salik na bumubuo sa sibilisasyon ay ang pulitika, teritoryo, kalusugan, at relihiyon. Ang bawat isa ay nagbibigay kapakinabanagan sa sibilisasyon higit na lalo sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng klase ng pamumuhay rito.

Ang mga salik ding ito ang siyang nakaaapekto sa pagpapatuloy ng pamamalakad sa sibilisasyon. Gayunman, ang pagkakaisa ng mga taong naninirahan at ang mga gawing natutunan ng mga ito mula sa mga mananakop ay Malaki ring tulong sa usapping ito.