Mga salitang kaugnay ng suwail na anak?

Katanungan

mga salitang kaugnay ng suwail na anak?

Sagot verified answer sagot

Ang mga salitang kaugnay ng suwail na anak ay matigas ang ulo, masama, rebelde o mapanghimagsik, at naligaw ng landas.

Ang anak o mga anak ang itinuturing na yaman ng mga magulang sa mundo. Ang mga ito ang dahilan ng pagsusumikap at pagsasakripisyo ng mga magulang upang maibigay at matugunan ang bawat pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay.

Ang mga anak na ito rin ang siyang tinuturuan at hinuhubog ng mga magulang upang maging mga responsableng indibidwal sa tahanan, pamayanan, at sa bansa.

Subalit, hindi lahat ng anak ay nakatitiyak na nakapupulot ng aral dahil hindi maiiwasang magkaroon ng mga suwail na anak o mga batang palasagot at hindi sumusunod sa magulang.

Ang mga taong ito ay marahil namulat sa isang marahas na kapaligiran o di naman kaya ay hindi wastong nagabayan sa kanyang paglaki.