Mga sitwasyon na nararapat ipagbigay alam sa kinauukulan?

Katanungan

mga sitwasyon na nararapat ipagbigay alam sa kinauukulan?

Sagot verified answer sagot

Ang mga kinauukulan, tulad ng hudikatura, mga pulis, sundalo, doctor, at iba pang may awtoridad ay ang mga taong tumutugon sa ating mga ordinaryong mamamayan tuwing kailangan natin ng tulong.

Halimbawa, kung tayo ay nabiktima ng pagnanakaw ay lalapit tayo sa pulis. Kung tayo ay napagbintangan sa isang bagay na hindi natin ginawa ay ang abogado naman an gating pupuntahan.

Kung tayo ay may sakit, magpapatingin tayo sa doctor sa hospital o klinik. Sa paaralan naman, kung tayo ay may nakitang lumalabag sa batas, gaya ng pangongopya tuwing pagsusulit, ay magsasabi tayo sa ating guro. At kung may nakita tayong nagtatapon ng basura sa kalye ay maaari nating i-report ito sa barangay.