Mga talino o kakayahan na magagawa isa lamang?

Katanungan

mga talino o kakayahan na magagawa isa lamang?

Sagot verified answer sagot

Ang isa sa mga talino o kakayahan na magagawa bilang mag-aaral ay ang paggalang sa mga nakatatanda.

Ang pagpapakita ng galang sa kapwa ay maituturing na kakayahang pumapatungkol sa pagmamahal sa kapwa na nararapat na matutunan ng bawat indibidwal simula pa lamang sa tahanan at malinang sa paaralan upang higit na maging kasiya-siya.

Ang kakayahang ito ay mahalaga sapagkat ito ang isa sa mga sandigan ng pagbuo ng mabuting ugnayan sa kapwa nasa loob at labas man ng tahanan.

Kung kaya, ang paggalang ay isinsakilos sa pang-araw-araw na gampanin na sinisimulan sa pagmamano sa mga nakatatanda at paggamit ng mga salitang po at opo kung nakikipag-usap.