Naging mabait at makatao ang turing ng mga encomendero sa mga Pilipino?

Katanungan

naging mabait at makatao ang turing ng mga encomendero sa mga pilipino?

Sagot verified answer sagot

Ang pahayag na naging mabait at makatao ang turing ng mga encomendero sa mga Pilipino ay di wasto.

Ang sistema ng encomienda na ipinatupad ng mga mananakop na Espanyol sa bansang Pilipinas ay nagbigay ng kakayahan sa mga encomendero na pagmalabisan at abusuhin ang mga responsibilidad na ipinataw sa kanila sa pamamagitan ng pagkuha ng sobrang buwis sa mga mamamayan, pagkumpisa ng mga hayop na alaga ng mga umuupa ng lupa ng walang anumang bayad na ibinibigay, at pagsasagawa ng pisikal na pananakit.

Dahil sa mga karanasang ito, ang mga tenant ay nakaramdam ng katamaransapagkat anumang kayod ay wala rin silang mapapala.