Naipakilala noong 1905 na nagpaunlad ng komunikasyon?

Katanungan

naipakilala noong 1905 na nagpaunlad ng komunikasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang pagpapakilala sa telepono at radyo noong taong 1905 ang naging dahilan kaya umunlad ang sistema ng komunikasyon sa ating bansa.

Ang telepono ay isang uri ng kagamitan kung saan ang isang indibidwal ay maaaring tumawag o makausap ang kanyang kapwa, kahit na nasa magkalayong lugar pa sila sa isa’t-isa.

Ang radyo naman ay isang kagamitan na kung saan maaaring making ang mga mamamayan. Kadalasan ang mga maririnig sa radyo ay mga ulat o balita at mga musikang panlibangan.

Naging madali ang buhay sa pag-usbong ng telepono at radyo. Nagkaroon ng mabisang paraan upang ang mga tao ay magkaroon ng sosyal na interaksyon.