Naitatag ng mga Amerikano noong 1901?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

naitatag ng mga amerikano noong 1901?

Sagot verified answer sagot

Ang pamahalaang sibil ay naitatag ng mga Amerikano noong 1901. Ang pamahalaang sibil ay ang uri ng pamahalaan na humalili sa pamahalaang military.

Kumpara sa pamahalaang militar na kung saan ang mga mamamayan ay walang kapangyarihan makapili ng mga taong mamumuno sa kanila, ang sibil na pamahalaan ay binigyan ng kapangyarihan ang mga mamamayan na makapamili ng mga taong magsisilbing lider sa kanila.

Pinatatag nito ang demokrasya na kung saan ang mga tao ay mayroong kalayaan na maipahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng pagpili ng mga taong magiging pinuno nila.

Subalit hindi kabilang sa mga karapatan ng mga mamamayan ang maging hukom, makapili ng komisyonadong Pilipino na kakatawan sa Pilipinas sa kongreso ng Estados Unidos, at magtatag ng isang asembleya.