Nakaangat ang mga pagpapahalagang ito ang kaganapan ng kanyang pagkatao?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

nakaangat ang mga pagpapahalagang ito ang kaganapan ng kanyang pagkatao?

Sagot verified answer sagot

Isang hirarkiya na binuo ni Abraham Maslow ang tinatawag na kaganapan ng tao. Ito ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangangailangan ng isang tao.

Kabilang na rito ang bahay, tubig, pagkain, pagmamahal, seguridad, at marami pang iba. Ang bawat tao ay binibigyan ng pagpapahalaga ang mga kaganapang ito.

Pinapatunay nan gating pag-iingat at pagpapahalaga sa mga kaganapan na ang mga bagay na iyo ay kinakailangan talaga sa pang araw-araw na pamumuhay ng isang tao.

At habang lumalaki o tumatanda ang isang tao ay patuloy na umaangat ang ibang mga kaganapan. Kaya naman mahalaga rin sa atin na bigyang pansin at importansya ang mga kaganapang tao natin.