Nararapat bang isang approach ang gamitin sa pagbuo ng disaster management plan bakit?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

nararapat bang isang approach ang gamitin sa pagbuo ng disaster management plan bakit?

Sagot verified answer sagot

Nararapat bang isang approach ang gamitin sa pagbuo ng disaster management plan bakitHindi nararapat na isang approach lamang ang gamitin sa pagbuo ng disaster management plan. Sa pagbuo ng anumang plano, lalo na kung ito ay tungkol sa kaligtasan, dapat ay ikonsidera din ang iba’t ibang paraan upang magkaroon nang mas kongkreto, maayos, at epektibong plano.

Ito ay isa sa mahahalagang salik na dapat isaalang-alang. Hindi dapat nahuhusto lamang sa isang paraan kung paano pagpaplanuhan ang isang bagay.

Isa pa, ang pagbuo ng disaster management plan ay binubuo rin ng iba’t ibang salik kaya naman hindi rin sapat lang ang isang approach. Mas marami ang dapat gamitin upang matugunan din ang iba’t ibang salik ng suliraning ito.