Nasiyahan ako sa lokasyon ng aming lugar dahil sa?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Nasiyahan ako sa lokasyon ng aming lugar dahil sa?

Sagot verified answer sagot

Ako ay nasiyahan sa aming lugar sapagkat ito ay kaiba sa lahat. Nagtataglay ito ng maraming likas na yaman at mga destinasyon ay nakapanghahalina o nakaaakit sa mga turista.

Liban pa riyan, nagbibigay kasiyahan sa akin ang lokasyon ng aking lugar sapagkat narito ang aking mga itinuturing na yaman – ang aking pamilya.

Ang isang tao ay makararamdam lamang ng tunay na kasiyahan sa lugar na kanyang tinitirhan kung siya ay kapiling ng kanyang mga mahal sa buhay.

Sapagkat higit sa anumang material na bagay o gamit sa mundo, ang pagiging buo at sama-sama ng pamilya ang nagbibigay kalakasan ng isang tao.