Paano ginagamit ang mga gamit ng wika sa lipunan bilang pagbibigay halimbawa?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

Paano ginagamit ang mga gamit ng wika sa lipunan bilang pagbibigay halimbawa?

Sagot verified answer sagot

Paano ginagamit ang mga gamit ng wika sa lipunan bilang pagbibigay halimbawaAng wika ay ginagamit sa lipunan bilang pagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng gamit na pang-impormatibo.

Ang pagbibigay ng halimbawa ay napapaloob rin sa pagbibigay o paglalahad ng mga impormasyon o datos.

Sa pagbibigay kasi ng halimbawa, mas nakapagbibigay ang isang taong nagsasalita o gumagamit ng wika ng mga impormasyong mas makapagbibigay ng linaw sa isang sitwasyon o paksa.

Ang pagbibigay ng halimbawa ay isang paraan din upang mapalawig ang nagaganap na palitan ng impormasyon. Sa paaralan halmibawa, ang madalas na pagbibigay ng guro ng halimbawa sa kaniyang mga mag-aaral tungkol sa aralin ay mas nakatutulong sa pag-unawa nila.