Paano ginagamit ang salitang boss upang ipaliwanag ang dinamismo ng pagpapatakbo ng estado?

Katanungan

Paano ginagamit ang salitang boss upang ipaliwanag ang dinamismo ng pagpapatakbo ng estado?

Sagot verified answer sagot

Paano ginagamit ang salitang boss upang ipaliwanag ang dinamismo ng pagpapatakbo ng estadoAng salitang boss ay ginamit upang pamununuan ang isang hukbo o isang pangkat tulad ng isang kompanya o asosasyon.

Ang salitang boss ay kumakatawan din sa isang taong may maayos na pinuno na mayroong marangal na katangian at mahusay na pamumuno.

Dahil sa kaniyang maayos at magandang reputasyon, ang boss ay isang taong iginagalang at may mataas na pagtingin ang kaniyang mga nasasakupan.

Ginagamit din ang salitang boss bilang isang pandiwa na may kahulugang ang kilos ng pag-uutos sa isang tao. Kung pang-uri naman, ang salitang boss ay isang kaugaliang negatibo na tumutukoy sa pagiging palautos o pagmamataas sa iba.