Paano hinubog ng katangian ng lugar ang kakayahan ng mga naninirahan dito?

Katanungan Sagot

4

Katanungan

paano hinubog ng katangian ng lugar ang kakayahan ng mga naninirahan dito?

Sagot verified answer sagot

Hinubog ng katangian ng lugar ang kakayahan ng mga naninirahan dito sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao.

Ang isang lugar na pinipiling tirahan ng mga tao ay mayroong mga katangian na dapat isaalang-alang. Ito ay maaaring ligtas at mayroong pagkakakitaan o pagkukunan ng ikabubuhay.

Kung kaya naman ang mga katangiang ito ang humuhubog sa mga tao kung paano nila gagamitin at lilinangin ang mga biyayang mula sa kalikasan.

Ang mga katangiang ito ang susukat at maaaring magpalalim sa pagka-maabilidad ng mga tao. Isang katangian ng tao na maaari niyang magamit upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay.