Paano mapatatag ang komunikasyon sa pamilya?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

paano mapatatag ang komunikasyon sa pamilya?

Sagot verified answer sagot

Paano mapatatag ang komunikasyon sa pamilyaMapapatatag ang komunikasyon ng pamilya sa iba’t ibang paraan. Una na rito ay ang madalas na pagkakaroon ng oras upang mag-usap. Ang komunikasyon ay kinakailangan ng pag-uusap.

Kung hindi nakapagpapalitan ng ideya, impormasyon, damdamin, at salita ang bawat miyembro ng pamilya ay sinasabing hindi sila nagkakaroon ng komunikasyon sa isa’t isa. Kailangan ding buksan ng bawat bahagi ng pamilya ang kanilang puso at tainga upang makinig.

Ang komunikasyon ay kinakailangan ng pakikinig. Kung ang bawat bahagi ng pamilya ay matututong makinig, siguradong mas magiging mabisa ang kanilang pag-uusap at magkakaroon ng unawaang kailangan upang matibay ang relasyon at ugnayan ng bawat pamilya.