Paano mo iiwasan ang laging umasa sa plano at gawain ng iba?

Katanungan

Paano mo iiwasan ang laging umasa sa plano at gawain ng iba?

Sagot verified answer sagot

Paano mo iiwasan ang laging umasa sa plano at gawain ng ibaMaiiwasan ang palagiang pag-asa sa plano at gawain ng iba sa pamamagitan ng pagahahanda sa iyong sarili.

Ang paghahanda sa anumang nakatakda mong gawin ay makaiiwas sa pag-asa sa plano at gawain ng iba.

Halimbawa, kung mayroong takdang aralin, pagsusulit, at iba pang gawain sa paaralan, kung ikaw ay mag-aaral sa iyong sarili, hindi ka aasa sa sagot ng iba at makagagawa ka ng sarili mong paraan upang makapasa o makakuha nang maayos na marka.

Kailangan mo nang kumilos para sa sarili mo at paghandaan sa iyong sarili upang hindi na umasa sa iba. Paghahandaan ang mga aktibidad upang hindi ka aasa sa iba.