Paano Mo Ilalarawan Ang Market Economy?

Kahulugan ng Market Economy: isang uri ng economic system ang market economy kung saan mahalagang mapag-aralan ang supply o demand ng isang ekonomiya.

Sa pamamagitan ng market economy, nalalaman ang produksiyon at presyo ng mga serbisyo at produkto batay sa kanilang likas yaman o sa kakayahan ng mga mamamayan at mga negosyo.

Pinag-aaralan muna ang supply ng isang ekonomiya na nakatuon naman sa likas yaman o natural resources, kapital ng mga negosyo, at maging ang lakas-paggawa nila o labor force.

Habang ang demand naman ay pinag-aaralan batay sa mga produkto at serbisyong binibili ng mga konsyumer, mga negosyo, at maging ng pamahalaan at mga sangay nito.

Mga Karakteristiks o Pagsasalarawan ng Market Economy

1. Pag-aaring Pribado
Mahalaga ang pag-aaring pribado sa isang market economy. Tinatalakay nito na lahat ng negosyo at serbisyo ay mayroong pag-aaring pribado na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Kasama rin dito ang kanilang karapatan upang bumili, magpaupa, o ipagbili ang kanilang pag-aari.

Halimbawa:

Ang may-ari ng isang gusali ay may karapatan na magpaupa kung sinuman ang nais na magtayo rin ng kanilang negosyo.


2. May kalayaan sa pamimili
Mahalagang salik din ng market economy ang kalayaan sa pagpili ng kanilang lilikhaing produkto, ano ang ibebentang serbisyo o produkto, at kung ano ang bibilhin o kakailanganin nila mula sa merkado o pamilihan.

Halimbawa:

Ang mga nais magnegosyo ng milk tea ay malayang makapagbubukas ng tindahan nila kahit malakas ang kompetisyon.

3. Nakatuon sa Self Interest o Pansariling Pangangailangan


Sa isang positibong aspekto, ang self-interest ay tumutukoy sa motibo ng isang tao na makakuha ng maganda at maayos na benepisyo mula sa kaniyang gagastusing pera o badyet. Nais ng mga consumer na mas mapapaganda ang kanilang produkto at serbisyong makukuha upang sulit ang bawat sentimong ipambibili nila rito.

Kasama rin dito ang interes ng mga negosyo. Nais nila na makakuha ng malaking kita. At kaakibat nito ang paghahanap ng magandang supplier na mas mababa ang presyo kompara sa iba.

Maaari ding isama sa salik na ito ang pagnanais ng mga manggagawa na makakuha ng trabahong may malaking sahod, bilang sapat na kapalit ng kanilang serbisyo.


Halimbawa:

Hindi bumibili sa palengke ang isang malaking ihawan ng manok ngunit galing ang supply nila sa isang malaking poultry farm para sa mas murang presyo.

4. May kompetisyon
Sa kompetisyon ng bawat negosyante, dito nagkakaroon ng pagkakataong bumaba ang presyo ng mga bilihin. Isa sa kasi sa paraan upang makaakit ng customers ay ang pagbababa ng presyo. Kung marami ding suplay ng produkto at malaki ang kompetisyon, tiyak na mas mababa rin ang presyo ng mga bilihin.

Halimbawa:


Maraming brand ng sabong panlaba sa merkado kaya naman marami ding mas mababa ang presyo.

5. Limitadong Pamamahala ng Gobyerno
Kahit na may kapangyarihan ang pamahalaan sa mga produkto at negosyo, hind rin nila lubusang kinokontrol ang mga ito upang hayaan ang mga ito na gumawa ng isang maganda at pantay na karapatan sa lahat.

Halimbawa:

Hinahayaan ng pamahalaan ang mga produkto na magbaba ng presyo kahit mayroon silang suggested retail prices.