Paano mo mailalarawan ang ugnayan o relasyon ng Lord at Vassal?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

paano mo mailalarawan ang ugnayan o relasyon ng lord at vassal?

Sagot verified answer sagot

Ang Lord o panginoon ay ang indibidwal na may dugong-bughaw na siyang namumuno sa isang lugar na nagmamay-ari ng iba’t ibang lupa na nagtataglay ng mga titulo.

Siya ang kinikilala bilang pinakamataas sa lahat. Ang mga lupang kanyang pagmamay-ari ay ipinagkakatiwala niya sa mga vassal upang pamahalaan ang mga ito.

Ang Lord at vassal na maaaring kapwa dugong-bughaw ay nakilala sa kasaysayan sa ilalim ng pagsiklab ng sistemang piyudalismo.

Ang piyudalismo ay ang paraan ng pamamalakad ng mga lupain. Ang mga lupang pagmamay-ari ng panginoon o Lord ay ipinamamahagi sa mga vassal kapalit ng pagiging tapat ng mga ito sa kanilang panunungkulan