Paano nahati ang Asya sa mga rehiyon?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

Paano nahati ang Asya sa mga rehiyon?

Sagot verified answer sagot

Paano nahati ang Asya sa mga rehiyonNahati ang mga rehiyon sa Asya sa pamamagitan ng iba’t ibang salik o konsiderasyon. Una na rito ay ang kanilang lokasyon.

Ang lokasyon ang pinakamahalagang konsiderasyon sa pagkakahati dahil mababatid ito sa pangalan ng bawat rehiyon.

Ang lokasyon kasi ang pinakamadaling pagkakabuklod upang mapag-aralan nang mabuti ang bawat rehiyon.

Maliban dito, naging batayan din ng pagkakahati ng mga rehiyon ang pagkakatulad ng wika, pagkain, paniniwala, at tradisyon.

Mas madali kasing pag-aralan ang bawat rehiyon kung mayroong pagkakatulad sa mga aspektong nakaaapekto sa kanilang pamumuhay. Isa pa sa salik na pinagbatayan ay ang mga pinagkukunang yaman o ang pinagmumulan ng likas na yaman.