Paano nahati ang Asya sa mga rehiyon?

Katanungan

Paano nahati ang Asya sa mga rehiyon?

Sagot verified answer sagot

Paano nahati ang Asya sa mga rehiyonNahati ang mga rehiyon sa Asya sa pamamagitan ng iba’t ibang salik o konsiderasyon. Una na rito ay ang kanilang lokasyon.

Ang lokasyon ang pinakamahalagang konsiderasyon sa pagkakahati dahil mababatid ito sa pangalan ng bawat rehiyon.

Ang lokasyon kasi ang pinakamadaling pagkakabuklod upang mapag-aralan nang mabuti ang bawat rehiyon.

Maliban dito, naging batayan din ng pagkakahati ng mga rehiyon ang pagkakatulad ng wika, pagkain, paniniwala, at tradisyon.

Mas madali kasing pag-aralan ang bawat rehiyon kung mayroong pagkakatulad sa mga aspektong nakaaapekto sa kanilang pamumuhay. Isa pa sa salik na pinagbatayan ay ang mga pinagkukunang yaman o ang pinagmumulan ng likas na yaman.