Paano nahawa ng sakit ang mga tao sa panahon ng Amerikano?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

paano nahawa ng sakit ang mga tao sa panahon ng amerikano?

Sagot verified answer sagot

Nahawa ang mga tao sa pamamagitan ng maruming pagkain, lugar, at hangin. Dahil hindi malinis ang kanilang kapaligiran noon ay maraming nahawa ng sakit at nagresulta ng kahirapan sa paligid.

Kailangan pangalagaan ang ating kapaligiran dahil doon tayo nakatira at lubhang maaapektuhan ang ating kalusugan kung hindi ito lilinisin.

Halimbawa na lamang kung marumi ang tubig sa ating kapaligiran ay maaaring mahawa ang ating iniinumang tubig at maapektuhan ang ating katawan.

Gayon din sa hangin na dapat bawas sa polusyon upang hindi maapektuhan ang mga baga. Sa pagkain naman, dapat nakatabi ito nang maayos upang hindi dapuan ng kahit anong dumi at hindi na kakainin kung ito ay matagal nang nakaimbak at lagpas ang expiration.