Paano nakatulong ang mga kaisipang ito sa pag-unlad ng mga estado sa kasalukuyang panahon?

Katanungan

paano nakatulong ang mga kaisipang ito sa pag-unlad ng mga estado sa kasalukuyang panahon?

Sagot verified answer sagot

Ang mga kaisipang ito ay nakatulong sa pag-unlad ng mga estado sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng mga sumusunod: ang pagkakaroon ng maunlad na ekonomiya ay nagbigay daan upang mapatatag ang mga estado ng isang bansa.

Ang suporta na nagmumula sa mga overseas Filipino workers ay malaki ang ambag sa paglago ng ekonomiya na nakatutulong sa pagpapatupad ng iba’t ibang proyekto ng pamahalaan; at ang pagkakaroon ng mga serbisyong libre tulad ng pagbibigay kaalaman ay nagbibigay tulong sa mga mahihirap upang magkaroon ng mga ideya hinggil sa mga paraang maaari nilang magawa upang makatulong sa pagpapa-unlad ng ating bansa.