Paano nakatulong ang relihiyon o paniniwala sa paghubog ng iyong pagkatao?

Katanungan

Paano nakatulong ang relihiyon o paniniwala sa paghubog ng iyong pagkatao?

Sagot verified answer sagot

Paano nakatulong ang relihiyon o paniniwala sa paghubog ng iyong pagkataoMalaki ang papel na ginagampanan ng relihiyon o paniniwala sa paghubog ng pagkatao dahil ang mabubting salita ng Diyos ay nagsisilbing gabay upang mas maging mabuting tao ang isang nilalang.

Dahil sa magagandang salita na nalalaman mo, nagsisilbi itong daan upang mapag-isipan mo nang mabuti ang mga hakbang na gagawin mo upang maging isang produktibong nilalang ng Panginoon.

Ang iyong mga pagpapahalaga at paniniwala sa buhay ay lubhang nakaaapekto kung paano mo isasabuhay ang iyong eksistensiya na siya namang nagkakaroon ng positibong epekto upang mahubog nang maayos ang iyong pagkatao.

Hindi lamang pananalig sa Diyos ang dulot ng relihiyon kung hindi maging ang pagpapaunlad na rin ng iyong sarili.