Paano nakatutulong ang mga pangangailangan ng tao upang higit mong maintindihan ang responsibilidad mo sa iyong sarili?

Katanungan

paano nakatutulong ang mga pangangailangan ng tao upang higit mong maintindihan ang responsibilidad mo sa iyong sarili?

Sagot verified answer sagot

Nakatutulong ang mga pangangailangan ng tao upang higit kong maintindihan ang responsibilidad ko sa aking sarili sa pamamagitan ng paggabay nito sa mga bagay na dapat kong pahalagahan at paunlarin sa buhay.

Ang pangangailangan ng tao ayon sa ipinakilalang teorya ni Abraham Maslow ay binubuo ng limang antas na tinatawag na pisyolohikal na pangangailangan na kinabibilangan ng tubig, pagkain, kasuotan, at tirahan;

pangangailangan sa seguridad o kaligtasan na nakatutulong upang maging ligtas sa anumang uri ng karahasan; panlipunang pangangailangan na kinabibilangan ng pamilya, anak, kaibigan, at kasinatahan;

pagkamit ng respeto sa iyong sarili at sa kapwa na nagbibigay ng malalim na pagpapahalaga sa dignidad ng bawat tao; at kaganapan ng pagkatao na maituturing na pinakamalalim na antas sapagkat ito ang naguudyok sa tao upang maging totoo.