Paano nalalabag ng entitlement mentality ang birtud ng pasasalamat?

Katanungan

paano nalalabag ng entitlement mentality ang birtud ng pasasalamat?

Sagot verified answer sagot

Nalalabag ng entitlement mentality ang birtud ng pasasalamat sapagkat ang pang-unawa ng mga indibidwal na nasa mataas na antas ay hindi nila kailangang magpasalamat sa mga indibidwal na nakatulong sakanila dahil naniniwala sila na dapat lamang silang tulungan ng mga ito higit na kung ang indibidwal ay nasa mas mababang antas.

Ang birtud ng pasasalamat ay isang mahalagang birtud sa buhay ng tao sapagkat napa-uunlad nito ang pagmamalasakit, pagbibigay respeto, at ugnayang sosyal ng mga indibidwal.

Subalit dahil ang antas ng tao sa lipunan ay nagkakaiba-iba, ang pasasalamat ay nasasawalang bahala ng mga taong nasa mataas na uri sapagkat taliwas sa paniniwala nila ang turo ng birtud na ito.