Paano nalilinang ang mga pagpapahalaga sa pamamagitan ng pakikipagkapwa?

Katanungan

paano nalilinang ang mga pagpapahalaga sa pamamagitan ng pakikipagkapwa?

Sagot verified answer sagot

Nalilinang ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay respeto sa kapwa. Ang pakikipagkapwa ay simple lamang kung ikaw ay may respeto sa bawat indibidwal, kahit ano man ang kaniyang lahi, itsura, o kaugalian.

Ang pagtulong sa kapwa ay magbibigay nang maayos na relasyon sa iba pang tao upang magkaroon ng kaayusan sa isang komunidad.

Bukod pa rito, ang magiging resulta pa nito ay maaaring magkaroon pa ng kaibigan at mahihingian ng tulong kahit ano man ang mangyari sa iyo.

Papahalagahan din ng iyong kapwa ang iyong dignidad at rerespetuhin ka rin niya pabalik basta maayos ang iyong pakikitungo sa kaniya.