Paano natin matutukoy kung ang isang gawain ay taliwas sa kasagraduhan ng buhay?

Katanungan

paano natin matutukoy kung ang isang gawain ay taliwas sa kasagraduhan ng buhay?

Sagot verified answer sagot

Biniyayaan tayo ng sagradong buhay ng Diyos. Ibig sabihin ay dapat bigyan nating ng kahalagahan ang buhay ng bawat isa sa mundo.

Malalaman natin na ang isang gawain ay taliwas na sa kasagraduhan ng buhay kung ito ay ikinapapahamak na ng isang tao.

Kapag ay isang tao ay nasasaktan na mula sa isang kilos na kanya mismong ginagagawa o ginagawa sa kanya ng kapwa niya, ito ay maling asal na sa pagpapakita ng kasagraduhan ng buhay.

Upang maipakita natin ang kasagraduhan ng buhay, dapat pangalagaan natin ang ating kalusugan, mga karapatan, at iba pa. Matutunan nating bigyang respeto ang bawat isa.