Pagsulat ng repleksyon tungkol sa ekonomiks?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

pagsulat ng repleksyon tungkol sa ekonomiks?

Sagot verified answer sagot

Pagsulat ng repleksyon tungkol sa ekonomiksAng natutuhan ko sa pag-aaral ng ekonomiks ay ito pala ang isang mahalagang agham na konektado sa buhay ng bawat isa.

Ang ekonomiks ay sumasaklaw sa paggamit ng mga yaman at sa pagbabahagi nito sa mga mamamayan. Para itong pagbabadyet ng aking mga magulang sa pera at mga pagkain at supplies na pumapasok sa aming bahay.

Dapat ay mabadyet ito nang maayos upang sumapat sa pangangailangan ng aming pamilya. Ganoon din ang ekonomiks. Ito ang wasto at maayos na alokasyon ng mga yaman at produkto at serbisyong nagagawa sa loob ng bansa upang lahat ng mamamayan ay makinabang at matugunan ang kanilang mga kailangan.