Pagtukoy sa katangian ng sinopsis?

Katanungan

Pagtukoy sa katangian ng sinopsis?

Sagot verified answer sagot

Ang sinopsis ay buod ng isang akda upang mas maunawaan ng mambabasa ang mensahe o diwa nito. Ang sinopsis ay hindi dapat haluan ng kuro-kuro at maayos ang pagkakabuo para masundan ang daloy ng isang akda.

Layunin nito na mapaikli o maibuod ang lalamanin ng iyong pananaliksik o tatalakayin. Ito ang binuod na primaryang ideya sa isang akda upang hindi masyado mahaba ang oras na gugugulin ng mambabasa tulad ng sanaysay, dula, parabula, talumpati, at iba pa.

Kailangan nakabatay ang sinopsis sa orihinal na akda upang maging obhetibo at wasto ang mga salita na inilalagay para maiwasan ang pagkakaiba ng mensahe ng akda. Kailangan din maglagay ng sanggunian para sa sinopsis.