Pangkat ng mga pinuno sa Mexico?

Katanungan Sagot

7

Katanungan

pangkat ng mga pinuno sa mexico?

Sagot verified answer sagot

Council of Indies, o sa wikang Espanyol ay Consejo De Indias, ang tawag sa pangkat o grupo ng mga pinuno sa bansang Mexico. Ang bansang Mexio ay matatagpuan sa Mesoamerika o Gitnang Amerika at ang pangunahing wika nila ay Espanyol.

Hindi basta-basta ang mga kabilang sa council of indies. Ang grupong ito ay may anim hanggang sampung katao na inihalal ng hari ng Mexico.

Lahat ng mga batas, alituntunin, at programa ay pinagdedesisyonan ng grupong ito ngunit ay dapat may pag-apruba pa rin ng hari. Sila rin ang nangangasiwa sa kagawarang hudikatura noong kapanahunan. Ngunit noong pumatak ang ika-18 na siglo ay hindi na naging matagumpay ang pangkat. Kalaunan ito ay nagwakas.