Pundasyon ng pilosopiya tulad ng Confucianism at Taoism

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ano ang pundasyon ng pilosopiya tulad ng Confucianism at Taoism?

Sagot verified answer sagot

Pundasyon ng pilosopiya tulad ng Confucianism at TaoismAng pundasyon ng mga pilosopiya tulad ng Confucianism at Taoism ay ang kanilang paniniwala at pananampalataya.

Dahil sa kanilang paniniwala, nabuo ang iba’t ibang konsepto, pag-aaral, pagkilos, batayan ng moralidad, at pagiging ganap ng pagkatao.

Sa katunayan, ang salitang pilosopiya ay mula sa mga salitang Griyego na “Philo” at “Sophia” na ang ibig sabihin ay “pagmamahal” at “karunungan.”

Ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa pagpapakita ng kagandahang asal at pagmamalasakit sa kanilang kapuwa kaya naman ang kanilang mga pilosopiya ay hindi lamang puno ng kaalaman kung hindi nagpapakita rin ito ng sagot sa kung paano magbibigay ng linaw sa ilang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran na ang kadalasang sagot ay may koneksiyon sa pagmamahal.