Sa iyong paaralan ano ang pagbabago sa sistema ng edukasyon?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

sa iyong paaralan ano ang pagbabago sa sistema ng edukasyon?

Sagot verified answer sagot

Nagbago ang sistema sa pamamaraan ng online classes o distance learning. Naging ganito ang porma ng klase dahil sa kasalukuyang pandemya na nangyayari sa buong mundo.

Ginawa ito upang mapanatili ang seguridad at maayos ang kalusugan ng mga mag-aaral at manggagawa, dahil face to face classes ang magiging porma pa rin ng pag aaral ay magkakahawaan ng COVID ang mga tao at lalong kakalat ang sakit.

Bukod pa rito, ang online classes ay naging mahirap para sa kalakhan ng mga mag aaral at magulang dahil hindi lahat ay abot-kaya ito at hindi nakasasapat ang kanilang badyet para matustusan ang kanilang data, gadget, o internet.