Sa iyong palagay upang ang kilos ay maging mabuti saan ba dapat ito nakabatay ipaliwanag?

Katanungan Sagot

11

Katanungan

sa iyong palagay upang ang kilos ay maging mabuti saan ba dapat ito nakabatay ipaliwanag?

Sagot verified answer sagot

Upang ang kilos ay maging mabuti, ito ay dapat nakabatay sa isip at puso ng tao. ang tao ay lalang ng Diyos na kung saan inihandog sa kanya ang kakayahang makapag-isip at makapangatwiran ayon sa kanyang damdamin at pagkaunawa kung kaya ito ang itinuturing na pinakamataas na antas ng nilalang sa mundo.

Ang tao ay may kakayahan din na magsagawa ng kilos subalit upang masiguro na ito ay mabuti, ito ay nararapat na konektado sa isip at puso ng tao.

Ang isip na tumutulong upang makita ng tao ang mabuting dulot ng kilos sa kapwa at sa sarili at ang puso naman na siyang nagbibigay ng kasiyahan sa bawat mabuting kilos na naisagawa ng tao.