Saan ko ilalagay ang aking savings bakit dito?

Katanungan

saan ko ilalagay ang aking savings bakit dito?

Sagot verified answer sagot

ang aking savings ay ilalagay ko sa bangko upang ito ay maging ligtas sa anumang uri ng pagnanakaw at upang magkaroon ng karagdagang interest.

Isa sa mahalagang pinaglalaanan ng panahon ng bawat tao, kabilang na ako, ay ang savings o ipon upang sa gayon ay maging handa sa iba’t ibang pagkakataon gayundin sa aking kinabukasan.

Subalit ang perang naiipon lalo na kung ito ay may kalakihan na ay nararapat na ilagay sa bangko o isang pananalaping institusyon na tumatanggap ng mga perang idinideposito, upang magkaroon ng kaunting interest, maging ligtas sa hindi matalinong paggasta, at posibilidad na manakaw.

Sa kabilang banda, ang savings na aking ilalagay sa bangko ay maaari nitong magamit upang mapalago ang ekonomiya ng bansa.