Saan pinako si Jesus?

Katanungan

saan pinako si jesus?

Sagot verified answer sagot

Kung ikaw ay Kristiyano, alam naman natin na ang dahilan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo ay dahil ipinako siya sa krus.

Ipinadala si Hesus ng kanyang Ama, na siyang Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat, upang iligtas ang lahat ng mga tao sa pagkakasala. Siya ay ipinapako dahil ikinakalat niya ang Mabuting Salita ng Diyos.

Ayon sa Bibliya, ang lugar kung saan ipinako si Hesus sa krus ay sa Golgotha. Inilarawan ito bilang napapalibutan ng mga halamanan.

Ang ibig sabihin ng Golgotha ay “place of the skull.” Kasama ni Hesus, may dalawang magnanakaw rin ang ipinako sa krus katabi niya.