Sinasabing ang bionote ay kinikilalang isang marketing tool bakit?

Katanungan

sinasabing ang bionote ay kinikilalang isang marketing tool bakit?

Sagot verified answer sagot

Sinasabing ang bionote ay kinikilalang isang marketing tool bakitSinasabing ang binote ay kinikilalang isang marketing tool sapagkat ginagamit ito upang itanghal ang mga pagkilala at mga natamo ng indibidwal na magandang bentahe upang maibenta ang isang produkto, lalo na ang mga aklat.

Isinusulat ang bionote upang ipalaam din sa mambabasa at sa mga panauhin ang kredibilidad ng isang tao sa larangang kaniyang kinabibilangan.

Ito ang paraan upang ipakilala ang sarili at ang kaniyang mga nakamit upang mabuo ang isang koneksiyon na ang taong nasa harapan ay isang taong may mataas na kaalaman sa kaniyang ginagawa.

Sa ganitong paraan, mas nagiging madali para sa mga tao ang mahikayat na makinig o suportahan ang isang tao.