Sumulat ng isang panalangin na humihingi ng patnubay at tulong sa Diyos na mapaunlad pa sa kabutihan ang iyong talento at mapagtagumpayan ang kahinaan?

Katanungan

Sumulat ng isang panalangin na humihingi ng patnubay at tulong sa Diyos na mapaunlad pa sa kabutihan ang iyong talento at mapagtagumpayan ang kahinaan?

Sagot verified answer sagot

Panginoon, ako po ay inyong gabayan sa aking pagtahak sa landas ng paglinang ng aking talent at kakayahan.

Ako po ay inyong laging patnubayan upang higit kong maunawaan ang kahalagahan ng mga talentong inyong handog upang akin itong magamit alinsunod sa inyong itinakdang layunin.

Hasahin niyo po ang aking sarili at tulungang linangin ang aking isipan. Nawa po ay panatilihin niyo ang aking kalakasan, pagtitiwala sa inyong kadakilaan upang manatiling matatag sa pagsuong sa mga hamong aking kahaharapin.

Imulat niyo po ako sa tibay at lakas ng loob upang mapalalim ang aking tiwala sa sarili sa pagkamit ng tagumpay sa buhay higit na lalo sa pamamahagi ng aking kakayahan.