Sumulat ng isang talata na inyong karanasan bilang mag aaral ng grade 12 sa pagsulat ng akademikong sulatin gaya nang liham

Katanungan

Sumulat ng isang talata na inyong karanasan bilang mag aaral ng grade 12 sa pagsulat ng akademikong sulatin gaya nang liham

Sagot verified answer sagot

Bilang isang mag-aaral sa ika-12 baitang, ang aking karanasan sa pagsulat ng akademikong sulatin tulad ng liham ay naging kapaki-pakinabang at puno ng aral.

Sa pag-aaral ko sa pagsulat ng liham, natutunan ko ang kahalagahan ng pagiging malinaw at maayos sa pagpapahayag ng aking mga ideya at saloobin. Dito ko napagtanto na ang bawat salita at pangungusap ay may bigat at kahulugan na dapat isipin nang mabuti.

Kinakailangan kong maging maingat sa pagpili ng mga salita upang hindi lamang magpahayag ng aking mensahe nang epektibo, kundi pati na rin upang ipakita ang respeto at pag-unawa sa tatanggap ng liham.

Sa bawat pagkakataon na ako ay nagsusulat, hindi lamang ako natuto kung paano maging isang mahusay na manunulat, kundi natutunan ko rin ang pagiging mas responsable at sensitibo sa damdamin ng iba.

Sa bawat liham na aking sinulat, naging daan ito upang mas lalo kong maunawaan ang kahalagahan ng komunikasyon sa akademikong larangan at kung paano ito magagamit sa paghubog ng mas mahusay na hinaharap.