Tukuyin ang uri ng emosyon na ipinahihiwatig sa bawat pahayag?

Katanungan

tukuyin ang uri ng emosyon na ipinahihiwatig sa bawat pahayag?

Sagot verified answer sagot

Ang bawat pahayag ay nagpapahiwatig ng iba’t-ibang emosyon. Emosyon ang tawag sa damdamin ng isang tao. Ang unang pahayag ay nagpapakita ng emosyong pagmamahal.

Ito ay sa kadahilanan na sinabi rin sa pahayag ang mga katagang ‘’Mahal kita!’’ Sa ikalawang pahayag naman, pagkagalit ang ipinapakita dahil may pagbabanta sa pahayag.

Kawalan ng pag-asa naman ang emosyong ipinapahayag sa ikatlong pangungusap. Tila ba sumusuko na ang nagsasabi ng pahay dahil hindi na niya alam ang gagawin.

Sa ika-apat na pangungusap naman, pag-asa ang damdaming ipinapakita. Ito ay dahil sa salitang pangarap.

At ang huling pahayag ay pagkatakot dahil ayaw ng nagsasalita na magpunta sa balon at marami na raw ang napahamak.