Tumutukoy ito sa paningin pandinig pang-amoy at panlasa?

Katanungan

tumutukoy ito sa paningin pandinig pang-amoy at panlasa?

Sagot verified answer sagot

Panlabas na padamdam, o “senses” sa wikang Ingles, ang tawag sa paningin, panlasa, pang-amoy, at pandinig ng isang tao.

Ito ay mga kakayahan na nagagawa natin bilang tao dahil tayo ay biniyayaan ng mga bahagi sa katawan na tumutulong sa atin upang tayo ay makaramdam.

Kaya gayon na lamang ang tawag sa kanila bilang panlabas na padamdam. Ang paningin ay nangyayari dahil tayo ay may mga mata.

Ang panlasa ay nararamdaman natin ang mga pagkain dahil tayo ay may bibig at dila. Ang pang-amoy ay nalalasap natin ang ating mga pagkain dahil sa ilong, at pandinig dahil sa ating tainga.