Tumutukoy sa sistema o organisasyon ng pamahalaan?

Katanungan

tumutukoy sa sistema o organisasyon ng pamahalaan?

Sagot verified answer sagot

Institusyon ang tawag sa sistema o ogranisasyon ng pamahalaan. Ang pamahalaan o tinatawag din na gobyerno ay uri ng organisasyon na kung saan may kapangyarihan itong makabuo o makagawa at makapagpatupad ng mga batas na siyang magbibigay proteksyon at mangangalaga sa mga taong nasasakupan nito.

Ang sistemang umiiral dito ay institusyonal sapagkat ginawang organisado ang mga pamamalakad dito. Ang mga namumuno o lider ng pamahalaan ay mga politikong inihalal o iniluklok ng mga mamamayan sa pamamaraan ng pagboto sapagkat ang umiiral na uri ng pamahalaan sa bansa ay demoskrasya na siyang nagbibigay laya sa mga tao na makapamili ng mga karapat-dapat na iluluklok sa mga pwestong mayroon ang gobyerno.