Ang mga humanista ay nag aaral tungkol sa?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

ang mga humanista ay nag aaral tungkol sa?

Sagot verified answer sagot

Ang mga humanista ay nag-aaral ng mga bagay-bagay at kaalaman na lahat ay patungkol sa pagiging tao. Ito ay sumusunod sa pilosopikal na ideyang tinatawag bilang humanism.

Binibigyang pansin rito ang halaga ng isang tao, bilang indibidwal at bilang miyembro ng lipunan. Mula sa halaga, paniniwala, tradisyon, kultura, at iba pa—lahat nang pwedeng maaral tungkol sa pagkatao ay inaalam ng mga humanista.

Ang natatangi lamang na hindi pinag-aaralan ng mga humanista ay ang paniniwala ng mga tao sa Diyos. Layunin ng mga humanista na maaaral ang tao nang walang presensiya ng kung anumang higit sa pangkaraniwang na paniniwala tulad ng Diyos, Bathala, at iba pa.