Ano ang Bill Of Rights?

Katanungan

Ano ang Bill Of Rights? Ipaliwanag

Sagot verified answer sagot

Bawat nilalang sa daigdig ay mayroong karapatan, kabilang ang mga tao. May pinangangalagaang karapatan ang isang tao, anuman ang estado nito sa buhay.

At ang mga karapatang ito ay pinagtitibay at pinoprotektahan ng Bill of Rights o Katipunan ng mga Karapatan.

Ito ay sinasabing isa pinakamataas at pinakamahalagang batas sa bansa na nakapaloob sa ating Konstitusyon o Saligang Batas. Dito ay malinaw na nakasaad ang karapatan ng bawat mamamayan maging ang mga pamamaraan at polisiya ng pagpapatupad ng mga ito.

Hindi rin maaaring suwayin ang mga karapatang nakasaad rito dahil may kaukulang parusang nakahanda at nakalagay sa batas sa sinumang sumuway dito.