Ano Ang Heograpiyang Pantao

Ano Ang Heograpiyang PantaoTumutukoy ang heograpiyang pantao sa sangay ng heograpiya na nakatuon sa pag-aaral ng mga tao at kanilang kinabibilangang komunidad. Kabilang din rito ang pag-aaral ng ekonomiya, kultura, klima, at pag-aaral ng relasyon at kaugnayan ng tao sa kanilang kapaligiran at lugar.

Maaari ding tumukoy ang heograpiyang pantao sa sangay ng heograpiya na inaalam kung ano-ano ang sanhi o paano nakaaapekto ang aktibidad ng tao sa ibabaw ng lupa o sa kaniyang kinalalagyan.

Dalawang Uri Ng Heograpiya

Nahahati ang heograpiya sa dalawang sangay — ang Heograpiyang Pisikal at Heograpiyang Kultural o Heograpiyang Pantao.

Sa heograpiyang pisikal, sinasakop ng pag-aaral na ito ang natural na proseso ng pagbabago ng kapaligiran sa pamamagitan ng pag-aaral ng klima, heolohiya, at biology. Kasama rin dito ang pag-aaral sa ibang sangay ng agham pangkalikasan.


Sa heograpiyang pangkultural naman, na kilala rin bilang heograpiyang pantao, ang mga aktibidad at pagbabago naman ng tao ang tinitignan at kung paano nakaaapekto ang kapaligiran o ang kalupaan sa mga kaganapang ito.

Kasama sa pinag-aaralan sa heograpiyang pantao ay ang mga aspekto ng wika, medisina, ekonomiya, politika, relihiyon, at kultura. Kasama ring inaaral ay ang mga taon-taong pagbabago ng pag-unlad ng mga lungsod at lalawigan, ang populasyon, maging ang pagiging produktibo ng mga mamamayan, at kapakanang pansiguridad tulad ng paglaban sa terorismo.