Ano kaya kung ang daigdig ay hindi nahahati sa kontinente?

Katanungan

Ano kaya kung ang daigdig ay hindi nahahati sa kontinente?

Sagot verified answer sagot

Kung ang daigdig ay hindi nahahati sa kontinente, magkakaroon tayo ng malaking pagbabago sa ating buhay.

Una, baka hindi na-imbento o lumaganap ang iba’t-ibang kultura, wika, at tradisyon dahil lahat tayo ay magkakasama sa iisang lugar.

Pangalawa, maaaring mawala ang ideya ng “dayuhan” dahil lahat ay magiging magkakapitbahay.

Ikatlo, ang pagkain, pananamit, at pamumuhay ay maaaring maging pare-pareho para sa lahat. Baka mawalan tayo ng pagkakakilanlan at pagkakaiba-iba.

Ika-apat, dahil sa iisang malawak na lupa, maaaring maging pare-pareho ang mga klima at kondisyon ng kapaligiran sa buong mundo. Hindi na natin mararanasan ang iba’t-ibang panahon o temperatura na tulad ng mainit na disyerto o malamig na yelo ng Arctic.

Ika-lima, ang pagkawala ng mga kontinente ay maaaring magdulot ng pagbabago sa biodiversity o sa iba’t-ibang uri ng buhay sa daigdig. Dahil sa isang malaking lupa, maaaring hindi na magkaroon ng endemikong species o mga hayop at halaman na matatagpuan lamang sa isang tiyak na lugar. Ang lahat ng species ay magiging accessible sa buong mundo, na maaaring magdulot ng labanan para sa teritoryo at pagkain.