Ayon sa kaniyang pananaliksik, ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitang ng mga simbolokong hudyat ay maaaring berbal o di-berbal

Katanungan

ayon sa kaniyang pananaliksik, ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitang ng mga simbolokong hudyat ay maaaring berbal o di-berbal

Sagot verified answer sagot

Ayon sa pananaliksik na isinagawa ni Bernales at kanyang mga kasamahan, ang komunikasyon ay isang proseso na hindi lamang umaasa sa mga salitang berbal, kundi pati na rin sa mga simbolikong hudyat na di-berbal.

Ang kanilang pag-aaral ay nagpapakita na ang pagpapadala at pagtanggap ng mensahe ay nagaganap hindi lang sa pamamagitan ng mga salita kundi maging sa mga kilos, ekspresyon ng mukha, tono ng boses, at iba pang paraan na hindi gumagamit ng direktang pananalita.

Ang di-berbal na komunikasyon ay may malaking papel sa pagpapahayag ng damdamin at intensyon. Halimbawa, ang isang ngiti o tango ay maaaring magpahiwatig ng pagsang-ayon o kasiyahan, samantalang ang pag-irap ng mata o pagkibit ng balikat ay maaaring senyales ng pagdududa o hindi pagsang-ayon.

Mahalaga rin ang konteksto sa pag-unawa ng di-berbal na komunikasyon. Ang kahulugan ng isang partikular na kilos o ekspresyon ay maaaring mag-iba depende sa kultura, sitwasyon, o relasyon ng mga taong nag-uusap.

Sa kabuuan, ang pananaliksik ni Bernales et al. ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pag-intindi hindi lamang sa mga salitang binibitawan kundi pati na rin sa mga di-berbal na aspeto ng komunikasyon.

Ito ay mahalaga para sa mas epektibo at malalim na pag-unawaan sa loob ng anumang uri ng interaksyon.