Bakit Itinatag ang KKK?

Katanungan

Bakit Itinatag ang KKK?

Sagot verified answer sagot

Ang Katipunan o KKK ang isang lihim na samahang itinatag sa Pilipinas noong kapanahunan ng pananakop ng mga Espanyol.

Ito ay itinatag ni Andres Bonifacio na may layunin na makamit ang kalayaan ng ating bansa mula sa kolonyal na Espanya.

Layunin ng KKK na mapaalis ang pwersa ng mga Espanyol at tuluyang makamtan ng Pilipinas ang soberanya nito bilang isang bansa.

Isa rin sa mga layunin ng Katipunan na mapagtipon-tipon at magkaisa ang mga mamamayang Pilipino na lumaban sa pang-aabuso ng mga Kastila.

Naging instrumental rin ang KKK sa paghahanda at pag-oorganisa para sa himagsikan at rebolusyon na mangyayari upang maging malaya na ang Pilipinas.